• "He and his trousers" (2016)

Cast:
Kostas Arzoglou - Panos Boras


Director: Vana Pefani
Sets: George Linteris
Costumes: Anna Machairianaki
Lighting: Argyris Theos
Music: Elena Kosma - Orestis
Kinesiology: Aristotelis Magoulas
Assistant director: Maria Giourmetaki - Andreas Papadakis

Duration : 60 Minutes

  • Silk Women (2015)

 

Script & Director : Vana Pefani
Sets and Costumes : George Linteris
Lighting : Stella Kaltsou
Music : Orestis
Kinesiology : Eleftheria Komi
Assistant Director : Myrsini Giannakopoulou - Nadia Deligianni
Photography : Nikitas Karagiannis

Cast: 
Vassilis Afentoulis
Simoni Giannatou
Maria Kavoukidou
Ageliki Karistinou
Sofia Manolakou
Aurora Marion
Nicolina Mouaimi
James Milonas

Duration : 80 Minutes

Avatar